با عرض پوزش از شما دوستان

سایتی که در نظر داشتم سایت نیک که دامنه های آی آر رو ثبت میکنه به ما مجوز ثبت  این دامنه رو نداد ما هم دامنه رو کوتاه ترش کردیم تا از حالت ارگانی در بیاد و به جای آن دامنه این دامنه رو برگزیدیم

BZUMS.IR